Warning: A non-numeric value encountered in /home/spsl2829/public_html/spsl/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763
Select Page

ຂ່າວສານໃນໂຄງການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ

ເມື່ອອີງຕາມມາດຕະຖານທາງດ້ານຊົນນະບົດ ຂອງ ອຸຍກັນດາ ແລ້ວ, ເຫັນວ່າ ເຮຶອນຂອງ ເບສເວີຣີ ບຸຍເກນຢາ ແລະ ເອສິລີ ນໍາບີ ຍັງມີລັກສະນະພື້ນຖານ. ແຕ່ເຮືອນທີ່ຫຼັງນ້ອຍ, ມຸງດ້ວຍຫຼັງຄາສັງກະສີ, ມີໂຄງຮ່າງທີ່ໂອບດ້ວຍກະແຕະ ແລະ ຕົມ ກໍມີຄວາມໂດດເດັ່ນໃນຕົວຂອງມັນ... read more
ໃນວັນທີ 21 ເດືອນ ກັນຍາ ປີ 2016 ທີ່ ເມືອງ ນິວຢອກ – ບັນດາຜູ້ນໍາໂລກ, ບັນດາຜູ້ນໍາ ຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ແລະ ອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO) ໄດ້ຮ່ວມມືກັນ ເພື່ອບັນລຸ ບັນຫາການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມຢ່າງທົ່ວເຖິງ. ຄູ່ຮ່ວມມືຄູ່ໃໝ່ ສໍາລັບການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມໃນທົ່ວໂລກ ແມ່ນໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ... read more
ປະເທດຫວຽດນາມກຳລັງຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງຂອງພວກເຂົາເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຈົນ, ຮ່ວມກັບກະຊວງແຮງງານ, ຄົນເຈັບ ແລະ ພົວພັນສັງຄົມ (MOLISA), ພາມ ທິ ໄຫ ຈູເຢັນ ທີ່ກ່າວກ່ຽວກັບ ການຕັ້ງເປົ້າໝາຍແກ້ໄຂຄວາມທຸກຈົນວ່າຈະບໍ່ອີງຕາມພຽງແຕ່ລາຍໄດ້, ແຕ່ຍັງອີງຕາມການບໍລິການສັງຄົມທີ່ມີຄຸນະພາບດີ,... read more
ງານສຳມະນາມື້ໜຶ່ງໃນຫົວຂໍ້ ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຄົນອາວຸໂສ ແລະ ຄົນພິການໃນໂຄງການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຈັດຂຶ້ນຢູ່ປະເທດປາກີສະຖານ ແລະ ຈັດຂຶ້ນໂດຍສູນເຮວເອສ ສາກົນ ແລະ ແຫ່ງຊາດປາກີສະຖານໃນເລື່ອງອາຍຸ. ຫົວຂໍ້ນີ້ແມ່ນການປຶກສາກ່ຽວກັບສະພາບການໃນຜູ້ອາວຸໂສ ແລະ... read more
ເອດົວໂດ ພອດເຕີ ຂອງນິວຢອກທາມສ໌ ພິຈາລະນາລ່ວງໜ້າເຖິງພາກສ່ວນສະຫວັດດີການທີ່ໄດ້ສໍ້ໂກງຄົນທຸກຈົນ ແລະ ມີພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ດີໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພອດເຕີໄດ້ກ່າວເຖິງຫຼາຍປະສົບການ ແລະ... read more
ເບີທ ຮອບແມນ, ຜູ້ອຳນວຍການທະນາຄານໂລກປະຈຳປະເທດຈີນ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຜົນສຳເລັດຂອງປະເທດຈີນໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຜ່ານລະບົບການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມທີ່ກວ້າງຂວາງ. ຫົວຂໍ້ແມ່ນສະເໜີໃຫ້ເຫັນລະບົບດີບາວ, ເຊິ່ງໃຫ້ການສະໜອງເງິນສົດແກ່ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ,... read more
ຄວາມຄິດທີ່ໜ້າສົນໃຈປະມານ 100 ປີ ຕັ້ງແຕ່ເກີດມີເພີຍ ອັງພະກອນ, ນັກເສດຖະສາດຊັ້ນນຳ ແລະ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ຜູ້ບໍລິຫານທະນາຄານຂອງປະເທດໄທ ທີ່ໄດ້ຮັບຄຳຍ້ອງຍໍຈາກຄົນໄທທັງຫຼາຍ.  ຫົວຂໍ້ນີ້ຢາກສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນໜຶ່ງບົດຂຽນທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດຂອງເພີຍແມ່ນ: ຄຸນະພາບຊີວິດຈາກ Womb to Tomb,... read more

ຕິດຕາມ ໂດຍ ເຟສບຸກ/Follow us on Facebook

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ/Contact us

Social Protection and Sustainable Livelihoods is an Australian government funded project implemented in collaboration with the Ministry of Labour and Social Welfare and managed by Maxwell Stamp PLC
Australian Aid
Ministry of Labour and Social Welfare
Maxwell Stamp PLC
Hom 1, Unit 17, Ban Nakham, Sikhottabong District, Vientiane Capital, Lao PDR Telephone: + 856 21 255334-6  |  Fax: +856 21 255337